مشاوره مدیریت چیست؟

مشاوره مدیریت یک نوع خدمت است. خدمتی از جنس راهنمایی که به مشتریان کمک می کند تا مسایل مدیریتی و فرصت های خود را شناسایی و تحلیل کنند. مشاور مدیریت با توجه به شرایط مشتریان، راه حل هایی را توصیه و یا فعالیت هایی را پیشنهاد می کند و پس از تایید کارفرما، در پیاده سازی و اجرایی کردن آن ها نیز همراهی دارد.

برخی از صاحب نظران مشاوره مدیریت را اینگونه تعریف کرده اند:

وقتی کسی از شما نشانی مکانی را می پرسد و شما به او می گویید که دو خیابان بالاتر باید برود، یک خدمت مشاوره ای ارائه کرده اید. همچنین وقتی شما کنترل مستقیم بر افراد ندارید و با این وجود از آن ها می خواهید که به توصیه های شما عمل کنند، با یک مسأله دشوار مشاوره ای مواجه شده اید.

از جمع بندی تعاریف گفته شده نتیجه می گیریم که مشاوره مدیریت، کمک به شرکت ها برای ارتقای عملکرد، از راه تجزیه و تحلیل وضعیت و مشکلات موجود و طراحی برنامه ها و استراتژی های سودآور است. مشاوره ها در قالب بهبود یا انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر از راه شناسایی و تشریح تجربه های موفق شرکت ها، تکنیک های تحلیلی، مدیریت تغییر، بهبود مهارت ها، پیاده سازی تکنولوژی، تدوین استراتژی انجام می شود.

مشاور مدیریت معمولاً از روش ها و چارچوب های خاصی برای شناسایی مشکلات یا ارائه راه حل های کارا و اثربخش برای انجام فعالیت های کسب و کار استفاده می کند.

خدمات اصلی که بایستی توسط مشاور مدیر ارائه شود، شامل موارد زیر است:

1. طراحی و انجام مطالعات ویژه، ارائه رهنمود، طراحی و برنامه ریزی و همکاری حرفه ای برای پیاده سازی تصمیم های تایید شده

2. بازنگری و پیشنهاد بهبود، خط مشی ها، مراحل، سیستم ها، روش ها و ارتباطات سازمانی

3. معرفی ایده ها، مفاهیم و روش های جدید مدیریتی

نقش های یک مشاور مدیریت:

– مشاور مدیریت به عنوان راهنمای حرفه ای درازمدت؛

– مشاور به عنوان عامل تغییر؛ مشاور مدیریت کاتالیزور تغییرات است. وی همزمان با حل مشکل، راه های اجرای آن را نیز پیدا می کند. این راه حل ها اغلب نیازمند تغییراتی در ساختار سازمانی، فرآیندها یا مسئولیت های شغلی است. ناگفته نماند که رهنمودهای مشاور مدیریت زمانی ارزشمند است که تغییرات مورد نظر از سوی کارمندان و مدیران سازمان، درک و تایید شود.

– مشاور به عنوان متخصص حرفه ای در یک زمینه خاص؛

– مشاور برای تعریف مشکلات و مسائل؛ گاهی اوقات کارکندان و سازمان ها آن قدر به مشکل نزدیک هستند و در آن گره خورده اند که نمی توانند آن را تشخیص دهند. این جاست که مشاور به یاری سازمان آمده و از راه همراهی با افراد، آنها را در شناسایی مشکل کمک می کند.

– مشاور به عنوان معلم برای آموزش مهارت های مختلف به مدیران و کارمندان آنها؛

– مشاور برای اجرای تصمیمات دردسرساز مدیران؛ به واقع هیچ یک از مدیران داخلی یا کارمندان، تمایل ندارند مسئولیت اخراج یا ارزیابی های دشوار را برعهده بگیرند و ترجیح می دهند یک فرد بیرونی که به عنوان مشاور مدیریت به پیشنهاد های وی جنبه رسمی می دهد، این مسئولیت را برعهده بگیرد.

– مشاور برای روح و زندگی جدید بخشیدن به سازمان یا حتی ایجاد یک کسب و کار یا شاخه های جدید کسب و کار در سازمان به ایفای نقش می پردازد.

آژانس فوول سرویس تبلیغاتی و بازاریابی راه ارتباطی دوران تبلیغات با بهره گیری از متخصصان مجرب و دارای تحصیلات عالی در علم مدیریت و با تجربه ای قابل توجه آماده همراهی شما مدیران ارجمند شرکتها، سازمانها و صاحبین کسب و کارها می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.